Information

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges:


 • Som understöd för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade. Både för enskild person och organisationer.
  Information och ansökan

 • Som stipendier för utbildning till präst, diakon, missionär, lärare eller predikant inom kristet samfund eller till praktiska yrken såsom hantverk eller handel.
  Information och ansökan

 • Som bidrag till utbildningsinstitutioner med syften enligt punkt 2.
  Ansökan sker i eget formulerat brev

 • Som bidrag till studieresor samt anslag för främjande av vetenskaplig, företrädesvis medicinsk forskning varvid forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm har företräde.
  Information och ansökan

Man måste vara myndig för att kunna ansöka till denna stiftelse.

Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast den 31 januari 2019. För sent inkommen ansökan behandlas ej.