Frågor och svar


Vilka kan söka bidrag eller stipendium från stiftelsen?

Stiftelsen inriktar sig på att hjälpa människor som behöver olika former av stöd inom områdena vård, uppfostran, utbildning och forskning. På denna sida hittar du information om frågor och svar över de bidrag och stipendier som går att ansöka.

Hur ansöker jag om bidrag eller stipendium?


För varje kategori under rubriken ”ANSÖKAN” (i menyn) finner du detaljerad beskrivning över hur man går tillväga för att ansöka elektroniskt.

Observera att för enskilda personer som ansöker om understöd för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade kan man INTE söka elektroniskt. Fyll i ansökan i datorn, spara och skriv sedan ut den och bifoga de dokument som hör till ansökan. Skicka dem sedan med post till denna adress:
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse
Box 9013
102 71 Stockholm

När får jag besked om hur det gått med min ansökning?

Besked till sökande lämnas till den mailadress du uppgivit i din ansökan i slutet av april/början av maj.
Observera att för enskilda personer som ansöker om understöd för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade kommer besked för endast de som blivit beviljade i form av brev på posten till den adress ni uppgivit i ansökan.

Vilka datum gäller för ansökningar?


  • Första datum då ansökningar accepteras är 1 oktober
  • Sista datum för ansökan är 31 januari, stiftelsen tillhanda (på kansliets skrivbord)
  • Sammanträde, då beslut om fördelning av bidrag och stipendier fattas, äger rum i mars. Besked om beviljat bidrag eller stipendium lämnas i slutet av april/början av maj.Vad är ett vanligt belopp att erhålla?

De belopp som finns att erhålla skiljer sig åt mellan de olika kategorierna. Nedan listas de olika beloppsgränserna:

Kategori 1, för vård eller understöd av gamla, sjuka, handikappade eller betryckt försörjningsläge:
Max 5000 kr (endast i undantagsfall beviljas ett högre belopp)

Kategori 2, för utbildning till präst, pastor, diakon eller hantverk:
Max 7500 kr (endast i undantagsfall beviljas ett högre belopp)

Kategori 4, forskningsanslag:
I regel beviljas anslag i storleksordningen 30000-50000 kr maximalt kan utgå 100 000 kr för ett enskilt projekt

Kategori 4, reseanslag:
Max 12 000 kr (endast i undantagsfall beviljas ett högre belopp)

Hur gör jag om jag inte har dator eller skrivare?

För dig som vill söka som enskild person i kategori 1: Har du ingen egen dator eller en skrivare för utskrift av ansökningsblanketter kan du via post erhålla information och blanketter. Skicka in ett frankerat kuvert som är adresserat till dig själv till denna adress:
Eva och Oscar Ahréns Stiftelse
Box 9013
102 71 Stockholm