Ansökan om bidrag för hjälp till vård av barn,gamla, sjuka och handikappade

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges som understöd för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade.

Såväl enskilda myndiga personer som föreningar och organisationer kan söka bidrag för vård av barn samt hjälp till gamla, sjuka eller handikappade.

Kategori 1B: ANSÖKAN OM BIDRAG
För enskild person krävs att följande bifogas ansökan:

 • Personligt brev
 • Kopia av slutskattesedel samt för eventuell partner
 • Personbevis
 • Intyg från diakon, läkare eller socialsekreterare. Intyget för ej vara äldre än sex månader.

 • Observera att man måste vara myndig för att kunna ansöka till denna stiftelse.

  Ansökningsblanketten får du upp om du klickar på länken som finns lite längre ner här på sidan.
  Du fyller i blanketten direkt på skärmen och skriver sedan ut den. Det går inte att sända denna elektroniskt. Elektroniskt sända ansökningar för denna kategori behandlas inte.

  Posta blanketten och de bifogade dokumenten i ett brev till:
  Eva och Oscar Ahréns Stiftelse
  Box 9013
  102 71 Stockholm

  Ansökningsblanketten hittar du här (PDF-fil)
  Har du inte möjlighet att skriva ut formuläret så skriv ett brev till stiftelsens adress och be dem sända en blankett.Eva och Oscar Ahréns Stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges som understöd för vård och uppfostran av behövande barn samt hjälp till behövande, gamla, sjuka eller handikappade.

Såväl enskilda myndiga personer som föreningar och organisationer kan söka bidrag för vård av barn samt hjälp till gamla, sjuka eller handikappade.

Kategori 1A: ANSÖKAN OM BIDRAG FÖR FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER
Följande bilagor krävs för att ansöka:

 • Årsredogörelse
 • Verksamhetsberättelse
 • Brev med motiv för ansökan

Sammanträde, då beslut om fördelning av stipendier fattas, äger rum i mars. Blir Du beviljad stipendium bör Du kunna räkna med besked om detta i april. Har Du inte fått något meddelande är Du tyvärr inte med i de lyckligas skara.

Endast i undantagsfall beviljas bidrag av belopp överstigande 10000 kr.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari.
För sent inkommen ansökan beaktas av rättviseskäl helt strikt och behandlas ej.

Ansökning görs elektroniskt via hemsidan.

ANVISNING och ansökningsblankett finner ni här