Ansökan om anslag för utbildningsorganisationer

Eva och Oscar Ahréns Stiftelses stadgar medger att dess årliga avkastning utges som understöd för utbildningsorganisationer inom teologi.

Kategori 3:
För utbildningsorganisationer krävs att följande bifogas ansökan:


  • Årsberättelse
  • Brev med motiv för ansökan


Sammanträde, då beslut om fördelning av stipendier fattas, äger rum i mars. Blir Du beviljad stipendium bör Du kunna räkna med besked om detta i april. Har Du inte fått något meddelande är Du tyvärr inte med i de lyckligas skara.

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 31 januari.
För sent inkommen ansökan beaktas av rättviseskäl helt strikt och behandlas ej.

ANVISNING och ansökningsblankett finner ni här