Ansökan

Stiftelsen delar årligen ut cirka 85% av avkastning och ränteintäkter för ändamål uppdelade i fyra olika kategorier kring områdena vård, uppfostran, utbildning till yrken inom hantverk samt medel för medicinsk forskning.

I menyn till vänster finns de olika kategorierna samt information om dessa och hur du söker.

När du fått inloggningsuppgifter så loggar du alltid in via den kategori du söker till.