Eva och Oscar Ahréns stiftelse

Här kan du hitta information och blanketter för att söka bidrag och stipendium.

Tillsammans med sin hustru Eva bildade Oscar Ahrén i mitten av fyrtiotalet Eva och Oscar Ahréns stiftelse.Stiftelsens ändamål speglar det ansvar Oscar Ahrén kände för att med sin förmögenhet försöka hjälpa andra människor.

Stiftelsen delar årligen ut cirka 85% av avkastning och ränteintäkter för ändamål uppdelade i fyra olika kategorier kring områdena vård, uppfostran, utbildning till yrken inom hantverk samt medel för medicinsk forskning.

Dessa kategorier visar Oscar Ahréns sociala ansvarskänsla och också hans intresse för utbildning av präster, pastorer och diakoner, vilket återspeglar hans kristna livssyn.